پوستر فیلم  خانه پرتقالی

خانه پرتقالی

محصولایران
سریال «خانه پرتقالی» داستان خانواده ای مو فرفری از طبقه متوسط جامعه است که در یک خانه قدیمی سه طبقه زندگی می کنند. رسم آن ها بر این است که هر زوج، صاحب چهار فرزند شود. در هر قسمت ماجراها و تجربه های جدیدی را شاهد خواهیم بود که روایت هر ماجرا از ماشین فولکس قدیمی گوشه حیاط آغاز می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر