مرد ماه جوزا
بستن
پوستر فیلم  مرد ماه جوزا

مرد ماه جوزا

فیلم «مرد ماه جوزا» داستان یک قاتل حرفه‌ ای دولتی است که توانسته ماموریت‌ های غیر ممکن را انجام دهد. او پس از 72 قتل، احساس آزردگی روحی می کند و تصمیم به بازنشستگی می گیرد و قبل از بازنشستگی می فهمد که آخرین مقتول او یک فرد بی گناه بوده است.
فیلم‌های پیشنهادی
Ang Lee
David BenioffBilly Ray
Lorne Balfe
Tim Squyres