پوستر فیلم  تنها در خانه: سرقت در تعطیلات

تنها در خانه: سرقت در تعطیلات

فیلم «تنها در خانه: سرقت در تعطیلات» داستان نقل مکان خانواده «باکستر» به خانه جدیدشان در شهر «مین» است. پس از مدتی، پدر و مادر خانواده به بیرون از منزل می روند و «فین» پسر خانواده با خواهرش «الکسیس» در خانه تنها می ماند. او که اعتقاد به وجود ارواح در این خانه دارد سعی می کند با گذاشتن تله هایی آن ها را به دام بیندازد، اما متوجه می شود که باید از خانه و خواهرش در برابر سه دزد آثار هنری محافظت کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Peter Hewitt
Lisa DembergEddie Nilsson
David Kitay
John Coniglio