پوستر فیلم  پیر وفا

پیر وفا

محصولایران
تله تئاتر «پیر وفا» درباره زندگی و فداکاری «هانی بن عروه» است که جانش را برای کمک به یارام امام حسین (ع) و مسلم بن عقیل (ع) فدا کرد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
مجید یاسینی
مسعود رسام
سعید آل رسول
بیژن کامکار