پوستر فیلم  ساحره

ساحره

محصولایران
فیلم «ساحره» مردی که همراه با مادر خود در خانه ای قدیمی زندگی می کند، به بازیگر تئاتری علاقمند شده و با او ازدواج می کند. ولی کم کم شرایط غیر عادی می شود.