پوستر فیلم  اسب بالدار

اسب بالدار

محصولچین
فیلم «اسب بالدار» درباره یک راننده‌ رالی به نام «ژانگ چی» است. او که پنج بار قهرمان مسابقات رالی شده است، پس از شرکت در یکی از مسابقات غیر قانونی در یک پارکینگ طبقاتی به مدت پنج سال از شرکت در مسابقات محروم می‌ شود. در اواخر دوران محرومیتش او تصمیم می‌ گیرد تا دوباره به مسیر مسابقه بازگردد.
Han Han
Lu BaiGuoxiong CaoHoward Chen
Han Han
Kwong Wing Chan
Yuxia BaiYukun Tan