پوستر فیلم  از کرخه تا راین

از کرخه تا راین

محصولایران
فیلم «از کرخه تا راین» داستان یک مجروح شیمیایی است که برای معالجه همراه با همرزمانش به آلمان اعزام می ‌شود. در آن جا خواهر و پسرش «یونس» که درسال‌ های قبل از ایران رفته بودند و ساکن آلمان شده اند، ملاقات می‌ کند.