پوستر فیلم  گروه نجات رباتیک

گروه نجات رباتیک

محصولژاپن
انیمیشن سریالی «گروه نجات رباتیک» داستان دوازده نوجوان است که برای هدایت ربات های نجات انتخاب شده اند. آن ها در سازمان نجات رباتیک وظیفه کمک به شهروندان و نجات زمین در حوادث خاص را به عهده دارند. «تایو اوزارا» فرمانده «روبو جت» است که حس تشخیص خطر را دارد و به وسیله «کی بوی» که یک دستگاه ارتباطی برای کنترل ربات ها است با آن ها ارتباط برقرار می کند. نوجوانی به اسم «جی» با هدایت ربات هایی کروی شکل به اسم «قاراقورو» در عملیات های نجات گروه نجات رباتیک خرابکاری می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Mamoru Kanbe
Naoki Satô
Junichi Itou