پوستر فیلم  الفکین ها - پخت و پز متفاوت

الفکین ها - پخت و پز متفاوت

محصولآلمان
انیمیشن «الفکین ها - پخت و پز متفاوت» داستان افسانه الفکین ها و جمعی از کوتوله های آشپز است که به دلیل توطئه همسر بدجنس پادشاه کنار گذاشته شده بودند و دوباره، بعد از 200 سال، باز می گردند تا به شکلی متفاوت به پخت و پز خود بپردازند.
فیلم‌های پیشنهادی
Ute von Münchow-Pohl
Dirk Beinhold
Jan Strathmann
Alex Komlew