پوستر فیلم  نبرد در دریاچه چانگ جین

نبرد در دریاچه چانگ جین

محصولچین
فیلم «نبرد در دریاچه چانگ جین» روایت داستانی حماسی تاریخی از درگیری های نظامی سال 1950 است. زمانی که ارتش داوطلب مردمی خلق چین تحت شرایط سخت آب و هوایی و یخبندان شدید با نیروهای جبهه شرقی در دریاچه «چانگجین» می جنگند و نیروهای سازمان ملل را مجبور به عقب نشینی می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی