پوستر فیلم  بعد از یانگ

بعد از یانگ

محصولآمریکا
فیلم «بعد از یانگ» داستان یک ربات بازیافتی به نام «یانگ» است که به عنوان برادر بزرگتر، دوست و مربی «یکا» فرزند خوانده «جیک» و «کایرا» خدمت می کند. اما ناگهان یانگ در عملکرد خود دچار نقص فنی می شود و جیک»به دنبال راهی برای تعمیر آن می گردد.
فیلم‌های پیشنهادی
Kogonada
Kogonada
ASKA
Kogonada