پوستر فیلم  تفنگ سرپر

تفنگ سرپر

محصولایران
سریال «تفنگ سرپر» داستان مرد جوانی به نام «غیبیش» است که در زمان جنگ جهانی اول زندگی می‌ کند. در این دوران به دلیل خودکامگی خان‌ ها، حکام محلی، رجال درباری، شاهزادگان قاجار و بیگانگان اشغالگر، روزگار مردم به سختی و تیرگی می‌ گذرد اما با این حال مردم تلاش می کنند آبرو و زندگی خود را حفظ کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
امرالله احمدجو
محمود فلاح
صادق چراغی
کریم مسیحی