پوستر فیلم  کرم شب تاب در باغ

کرم شب تاب در باغ

محصولآمریکا
فیلم «کرم شب تاب در باغ» داستان پیچیدگی های عاطفی خانواده از هم پاشیده «تایلور» است. آن ها ناخواسته وارد یک فاجعه غیر منتظره شناخت شخصیت های یکدیگر از هم می شوند. در این فیلم «رایان رینولدز» و «ویلم دفو» و «جولیا رابرتس» ایفای نقش کرده اند.
فیلم‌های پیشنهادی