پوستر فیلم  شجاعت

شجاعت

محصولهند
فیلم «شجاعت» داستان مردی جوان را بازگو می کند که به دنبال هدفی بزرگ است اما در این راه سرمایه دارترین صنعت جهان و دشمنانش مانع او می شوند.
Sudha Kongara
Suriya
G.V. Prakash Kumar
Sathish Suriya