پوستر فیلم  برادرجان

برادرجان

محصولایران
سریال «برادرجان» داستان حق الناس و برادری و نابرادری است. «کریم بوستان» و «بدری نخعی» و «توکل آذر» سه شریکی هستند که با یکدیگر عهد برادری بستند. اما حق یکی از این برادران توسط فرزند دیگری پایمال می شود و او هیچ مدرکی برای اثبات حقش ندارد. با این حال زندگی خانوادگی این برادران به یکدیگر گره خورده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر