پوستر فیلم  فامیل عروس

فامیل عروس

محصولهند
فیلم «فامیل عروس» داستان پسری پنجابی است که در ارتش خدمت می کند و به دختری علاقه مند می شود اما پدر دختر به خاطر حضور او در ارتش مخالفت می کند.
Kamaljit Singh
Vickey Kadam