پوستر فیلم  زندگی پس از زندگی

زندگی پس از زندگی فصل 3 قسمت 28

محصولایران
«زندگی پس از زندگی» یک برنامه گفتگو محور است که در آن افرادی از سراسر ایران به بیان تجربیاتشان از شرایط مرگ موقت یا به عبارتی خروج موقت روح از جسم، می پردازند.
  • فصل دوم
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر