پوستر فیلم  شما فرشته اید

شما فرشته اید

محصولایران
فیلم «شما فرشته اید» به کارگردانی و نویسندگی «محمدعلی میاندار» و تهیه کنندگی «داریوش بابائیان» داستان روایت عشق و امید به زندگی و شهر و زادگاه مهاجرین پس از پایان جنگ تحمیلی است. فیلم ماجراهای نخستین گروه مهاجر، در بازگشت به زادگاهشان را به تصویر کشیده است.