پوستر فیلم  غیر رسمی 4

غیر رسمی 4

محصولایران
مستند «غیر رسمی 4» روایتی یکی از دیدار‌های پنج‌ شنبه‌ ای طنز پردازان کشورمان با حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای است. بررسی شیرین از نحوه توجه رهبر انقلاب به موضوع طنز به عنوان یکی از ابزارهای جهاد تبیین است.