پوستر فیلم  سوم شخص غایب

سوم شخص غایب

محصولایران
فیلم «سوم شخص غایب» به کارگردانی «وحید نیکخواه آزاد» داستان پسری به نام «رشید» است که در امتحانات شهریور مردود شده و پدرش اجازه ادامه تحصیل نمی دهد. دوستان او خود را به آب و آتش می زنند تا مانع از ترک تحصیل دوستشان شوند.