پوستر فیلم  قرعه کشی بانک گردشگری (توبانک)

قرعه کشی بانک گردشگری (توبانک)

محصولایران
ویژه برنامه قرعه کشی «توبانک»، شعبه مجازی «بانک گردشگری». این ویژه برنامه قرعه کشی مربوط به نصب برنامه مخصوص بانک گردشگری «توبانک» است. طبق قرار قبلی در این محتوا به 5 نفر از افراد خوش شانس جایزه بلیط سفر به جام جهانی قطر داده می شود. چه کسی در این قرعه کشی بهترین شانس را دارد؟