پوستر فیلم  بابابزرگ مامور مخفی

بابابزرگ مامور مخفی

محصولکانادا
فیلم «بابابزرگ مامور مخفی» داستان «جیک بوچارد» پسر 17 ساله و خجالتی است که بعد از تلاش های فراوان توانسته با شخصی به نام «آنجی» ارتباط متقابل برقرار کند. اما این ارتباط تازه راز بزرگی را فاش کرده که منجربه ربوده شدن آنجی می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Erik Canuel
Ronald GilbertArnie Zipursky
Jeff Schechter