پوستر فیلم  شجاع دل

شجاع دل

محصولآمریکا
فیلم «شجاع دل» در اواخر قرن سیزدهم اتفاق می افتد. «ادوارد اول» شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه بر می خیزد.
فیلم‌های پیشنهادی
Mel Gibson
Randall Wallace
James Horner
Steven Rosenblum