پوستر فیلم  هاشور

هاشور

محصولایران
برنامه گفت و گو محور «هاشور» با شعار «صمیمی ترین قاب تلوزیون»، در قالب نمایشی و با زبان طنز به بررسی مسائل و دغدغه های مردم می پردازد. در هر قسمت این برنامه با پخش آیتم های متنوع و گفت و گو با چهره های سرشناس؛ موضوعات روز اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی_هنری، سیاسی و ورزشی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر