پوستر فیلم  زمین بازی

زمین بازی

محصولبلژیک
فیلم «زمین بازی» داستان «نورا» دختر هفت ساله ای است که شاهد آزار و اذیت برادر بزرگترش «هابیل» است. «نورا» با هشدار دادن به پدرشان برای محافظت از او می شتابد. اما «هابیل» او را مجبور به سکوت می کند. «نورا» که در تضاد وفاداری گرفتار شده، سعی می کند جای خود را بین دنیای کودکان و بزرگسالان پیدا کند.
Laura Wandel
Stéphane Lhoest
Laura Wandel
Nicolas Rumpl