پوستر فیلم  پرده نشین

پرده نشین

محصولایران
سریال «پرده نشین» داستان زنی است که پس از سال ها دوری از وطن به قصد گرفتن ارثیه پدرش به کشور باز می گردد اما متوجه می شود شخصی که پدرش برای تقسیم اموال انتخاب نموده، ملکی را به عنوان وقف، تبدیل به حوزه علمیه کرده است و حالا باید وصیت حقیقی پدر فوت شده مشخص گردد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر