پوستر فیلم  فرشته ها با هم می آیند

فرشته ها با هم می آیند

محصولایران
فیلم «فرشته ها با هم می آیند» به کارگردانی و نویسندگی «حامد محمدی» درباره زندگی روحانی جوانی به نام «احمد» است که با همسرش «لیلا» زندگی را به سختی و تنگدستی می گذرانند. احمد برای تامین معاش خانواده، در کنار تحصیل در حوزه، به کار برق کشی ساختمان نیز اشتغال دارد. دراین فیلم «جواد عزتی» و «نازنین بیاتی» بازی کرده اند.
حامد محمدی
منوچهر محمدی
حامد محمدی
میثم موئینی