پوستر فیلم  به آهستگی

به آهستگی

محصولایران
فیلم «به آهستگی» داستان «محمود» کارگر جوش‌ کار خط راه‌ آهن در جنوب ایران، با تماس تلفنی می ‌فهمد که «پری» همسرش منزل را ترک کرده است. همه شواهد نشان از خیانت «پری» دارد، اما مرز بین داوری و باور، «محمود» را وادار به جستجو می ‌کند.
مازیار میری
جهانگیر کوثری
مازیار میری