پوستر فیلم  ریشه ها

ریشه ها

محصولآمریکا
سریال «ریشه ها» اقتباسی از ریشه های زندگی مرد سیاه پوستی به نام «الکس هیلی» است. تاریخچه یک مرد آفریقایی که به بردگی در آمریکا فروخته شده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی