پوستر فیلم  عامل بازی

عامل بازی

محصولآمریکا
فیلم «عامل بازی» داستان یک افسر سیا به نام «هریس» است که در ماموریت هایی برای بازداشت و جابجایی اتباع خارجی برای بازجویی شرکت دارد. پس از کشته شدن یک سوژه بازجویی، او خود را هدف یک عملیات بازجویی می بیند و باید از تیمی از ماموران که برای آوردن او فرستاده شده اند، فرار کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Grant S. Johnson
Tyler W. Konney
Kiley Norton
Charlie Porter