پوستر فیلم  دیترویت

دیترویت

محصولآمریکا
فیلم «دیترویت» در جریان شورش‌ های دیترویت در سال 1967 اتفاق می‌ افتد. طی این درگیری‌ ها، مداخله گروهی از افسران پلیس و برخورد تبعیض آمیز آن ها با مردم منجر به مرگ چند نفر می گردد.
Kathryn Bigelow
Mark Boal
James Newton Howard