پوستر فیلم  من سام هستم

من سام هستم

محصولآمریکا
فیلم «من سام هستم» درباره فردی به نام «سام» است که یک عقب مانده ذهنی است و همسر وی پس از به دنیا آوردن فرزندشان او را ترک می کند، سام به ناچار و با کمک دوستانش او را بزرگ می کند و به سن 7 سالگی می رساند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jessie Nelson
John Powell
Richard Chew