پوستر فیلم  بارکرها: مراقب گربه ها باشین

بارکرها: مراقب گربه ها باشین

محصولروسیه
داستان انیمیشن «بارکرها: مراقب گربه ها باشین» درباره خانواده ای از سگ هاست که قصد رفتن به تعطیلات را دارند. «کید» کوچکترین عضو خانواده، مشتاق بازی با خواهر و برادرهای بزرگتر خود است اما گویی آن ها فرصت بازی با کید را ندارند و همه مشغول سرگرمی های خود هستند. خوشبختانه کید دوستان جدیدی برای بازی کردن پیدا می کند. یعنی گربه ها
فیلم‌های پیشنهادی