پوستر فیلم  متولد 65

متولد 65

محصولایران
فیلم «متولد 65» داستان دختر و پسر جوانی است که با رویای پولدار شدن در سالروز آشنایی شان، تصمیم می گیرند تا خود را جای شخصیت های مختلف اجتماعی جا بزنند و با سرکار گذاشتن مردم در شهر شیطنت هایی انجام دهند. اما این تصمیم سرانجام خوشی ندارد.
فیلم‌های پیشنهادی