پوستر فیلم  بدهی ما را ببخشید

بدهی ما را ببخشید

فیلم «بدهی ما را ببخشید» «Forgive Us Our Debts» درباره مردی است که بدهی‌ سنگینی بالا آورده است به خاطر همین هم بیکار شده و هم از طرف طلبکارانش تهدید می شود. او تصمیم می‌ گیرد برای پرداخت بدهی خود به عنوان یک جمع کننده مالیاتی برای طلب کارانش تبدیل شود. اما این کار عواقب خطرناکی نیز دارد.
فیلم‌های پیشنهادی