پوستر فیلم  گواهینامه رانندگی

گواهینامه رانندگی

محصولهند
فیلم «گواهینامه رانندگی» درباره یک بازیگر مشهور هندی است که نیاز به تمدید گواهینامه اش دارد. در این میان شخصی که مسئول تمدید گواهینامه او است یکی از طرفداران وی نیز است. اما یک سری سوء تفاهم و اتفاقاتی رخ می دهد که این امر به تعویق می افتد.
Jean Paul Lal
Supriya MenonListin Stephen
Sachy
Ratheesh Raj