پوستر فیلم  بیبی بوم

بیبی بوم

محصولآمریکا
فیلم «بیبی بوم» داستان «جی سی ویات» یک زن موفق نیویورکی، معروف به «بانوی ببر» است که در زندگی تقریبا همه چیز دارد. اما وقتی سرپرستی نوزاد یکی از بستگان دورش را به عهده می گیرد، زندگی اش زیر و رو می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Charles Shyer
Nancy Meyers
Bill Conti
Lynzee Klingman