نفس
بستن
پوستر فیلم  نفس

نفس

محصولایران
فیلم «نفس» روایت گر زندگی چهار کودک است. «بهار» به عنوان قهرمان داستان فیلم، دختری 8 یا 9 ساله، شخصیتی جستجو گر و کمال طلب دارد و بسیار باهوش و با استعداد است. او به مطالعه علاقه فراوانی دارد و به نوعی با شخصیت های کتاب هایی که می خواند، همزاد پنداری می کند و از آن ها الهام می گیرد.
فیلم‌های پیشنهادی