مدیترانه
بستن
پوستر فیلم  مدیترانه

مدیترانه

محصولایران
فیلم «مدیترانه» روایت‌ گر سختی‌ های زوج جوانی است که همچون ماهی‌ های مهاجر به امید عشق، راهی شهر امام مهربانی‌ ها شدند. اما عشق حکایت عجیبی دارد. حکایتی که آن‌ ها را همراه با گروهی از مهاجرهای عاشق، از مشهد به دریای مدیترانه فرا می‌ خواند. جایی که داستان زندگیشان تبدیل به یک عاشقانه ناآرام می‌ شود.
هادی حاجتمند
رشید حاجتمند
مهدی سعدی