پوستر فیلم  53 نفر

53 نفر

محصولایران
فیلم «53 نفر» به کارگردانی و نویسندگی «یوسف سیدمهدوی» و تهیه کنندگی «حجت رضا قلی‌ پور» درباره یک گروه کوچک مبارز مسلمان در سال ۱۳۵۵ است که تعدادی از اسناد وزارت امور خارجه را به سرقت می‌ برند و یکی از اعضای گروه سعی می‌ کند اسناد را از تهران خارج کند. مطابق نقشه‌ ای که طراحی شده عملیات را آغاز می‌ کند ولی در ایستگاه راه آهن متوجه می‌ شود که در محاصره قرار دارد.