پوستر فیلم  حسابدار

حسابدار

محصولآمریکا
فیلم «حسابدار» «The Accountant» داستان «کریستن ولف» یک ریاضیدان نابغه است که تمایل بسیار زیادی برای کار با اعداد و ارقام دارد. او در پوشش یک دفتر حسابداری، برای سازمان های جنایی خطرناک پولشویی می کند و سرمایه آن ها را مدیریت می کند. در این هنگام که یک مامور ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی به او نزدیک می شود، مشتری جدیدی به سراغش می آید.
فیلم‌های پیشنهادی
Gavin O'Connor
Bill Dubuque
Mark Isham
Richard Pearson