پوستر فیلم  روزی روزگاری شاه آباد

روزی روزگاری شاه آباد

محصولایران
سریال «روزی روزگاری شاه آباد» درباره فوتبالیستی به نام «علی» است که هنگام سفر به عراق برای شركت در بازی تداركاتی، دستگير شده و به مكانی به نام شاه آباد تبعید می شود و به دنبال اين موضوع، ماجراهایی برای او به وقوع می پیوند كه سرآغاز این داستان است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
احمد دیری
احمد دیری
مرتضی شفیع
رضا سمرقندی