پوستر فیلم  دستمزد

دستمزد

محصولایران
فیلم سینمایی «دستمزد» داستان دو مرد درمانده و نیازمند، یکی سالمند و دیگری جوان است. آن ها با گرفتن دستمزد قابل توجهی، ماموریت سرقت دو جسد و حمل آن به روستایی در غرب و تحویل آن به صاحب جسد ها را می پذیرند. در این میان با موفقیت مرحله اول ماموریتشان را به انجام رسانده و سپس جنازه ها را درون جعبه ساز مخفی کرده و به عنوان دوره گرد، به سوی غرب حرکت می‌ کنند.