پوستر فیلم  زمین گرم

زمین گرم

محصولایران
سریال «زمین گرم» درباره دو برادر است که سال ها بی خبر از هم بودند، برادر بزرگ‌ تر در آخرین ساعات حیات خود به سراغ برادر کوچک‌ تر می‌ رود تا وصیت کند، وصیتی که زندگی برادر کوچک را دستخوش چالشی بزرگ می ‌کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
سعید نعمت الله
محمدرضا شفیعی
مهدی سعدی