پوستر فیلم  بچه رئیس: بازگشت به کار

بچه رئیس: بازگشت به کار

محصولآمریکا
انیمیشین سریالی «بچه رئیس: بازگشت به کار» داستان ماموریت هایی است که «تئودور تمپلتون» رئیس شرکت کودک، نوزاد غیر معمولی کت و شلوار پوش با همکاری تیمش متشکل از برادر خیال پرداز ۷ ساله اش «تیموتی» «جیمبوی» کپل، «استیسی» ناز و سه قلوهای زبل انجام می دهند و وظیفه دارند دشمن شرکت را شکست دهند و بین زندگی خانوادگی و فعالیت کاری خود تعادل برقرار کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی