پوستر فیلم  اتاق 311

اتاق 311

محصولایران
فیلم «اتاق 311» درباره یک دزد بدشانس است که پس از آسیب دیدن پایش در اتاق 311 اورژانس بستری می شود و یک شب تا صبح با دو پزشک کشیک دانشجو، اتفاق های جالبی را تجربه می کند.
مجتبی بیطرفان
مجتبی بیطرفان
رضا خسروی