پوستر فیلم  تنها در خانه 6

تنها در خانه 6

محصولآمریکا
در فیلم «تنها در خانه 6» «Home Sweet Home Alone» یک زوج متاهل تلاش می کنند تا یک میراث ارزشمند را از دست یک کودک دردسرساز پس بگیرند.
فیلم‌های پیشنهادی
Dan Mazer
Hutch ParkerDan Wilson
John Debney