پوستر فیلم  یک مکان ساکت 2

یک مکان ساکت 2

محصولآمریکا
فیلم «یک مکان ساکت 2» با دوبله فارسی و بازی «امیلی بلانت»، ادامه وقایع سری اول از این مجموعه است. اکنون خانواده «ابوت» با وحشت دنیای خارج روبرو هستند. آن ها مجبور هستند به بیرون از خانه رفته و در جست و جوی بقا باشند. اما بزودی متوجه می شوند موجوداتی که از طریق صداها شکار خود را پیدا می کنند تنها تهدیدی کوچک به حساب می آیند.
John Krasinski
Michael Bay
John Krasinski
Marco Beltrami
Michael P. Shawver