پوستر فیلم  چک برگشتی

چک برگشتی

محصولایران
سریال «چک برگشتی» به کارگردانی «سیروس مقدم» درباره یک دوره انتخابات مجلس است. دکتر مشرفی «هدایت هاشمی» یکی از کاندید های مجلس است. مشاور او «لطیف» «امیر جعفری» باید هر ماه بابت مهریه همسر سابق خود «رؤیا» «بهاره رهنما» دو سکه به او بدهد. همین دو سکه باعث شروع دردسرهای مختلف برای او و مشرفی می‌ شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر