پوستر فیلم  عزیز میلیون دلاری

عزیز میلیون دلاری

محصولایران
فیلم «عزیز میلیون دلاری» درباره «اردشیر مشکین»، ثروتمند ترین مرد دنیا است که برای انتقال اموال خود بعد از مرگش به دنبال نوه گم شده عزیزش می گردد و در این حین زندگی او و اطرافیانش دستخوش تغییراتی می شود.
امید نیاز
محمد فضیله
امید نیاز
علی فضیله